سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نت و آدماش!!

هیچ کس هرگز قبل از اینکه وارده محیط نت بشه تحقیق و تفحصی در موردش نمی کنه!چون اینقدر کنجکاوه که از هوله حلیم می افته تو دیگ!!

تا حالا کی فکر کرده که رفت و امد توی نت چقدر می تونه مفید باشه و چقدر می تونه مضر باشه!

به نظر شما آدما توی نت چقدر خودشونن نیستن!؟!؟؟!چقدر غلو نمی کنن!؟!؟چقدر ریا نمی کنن!؟؟!؟!چقدر به خاطر جلب توجه و خوشایند دیگران فعالیت نمی کنن؟!؟!
دقت کنین همه سوالام با فعل منفی پرسیده شده!چون مطمئنم پاسخهای شما همشون یه جورایی به سوالات مثبته!و این جوابای مثبت ما عمق فاجعه رو نشون میده!
خیلی مواظب باشین!اینجا محیطه نته!یه جایی که آدم خیلی وقتا اینقدر به هم می بافه که خودشم باورش میشه!(نگفتم دروغ میگه!گفتم به هم می بافه!)

اینجا گاهی وقتا مخت هنگ می کنه و دلت تیکه تیکه میشه!

من اومدم چون نمی خوام اینجا دلی الکی بلرزه و وابسته شه و چشمی الکی گریون شه!

چون می خوام روی شیطون رو کم کنیم !نمی خوام خودمون باشیم اما حیا رو همیشه با خودمون داشته باشیم!

بزنید قدش!یا علی مددی